Mugg av plast

Muggar av plast, köpta med innehåll i, sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.

Plastmuggar som är köpta tomma för egen användning, är inte en förpackning, utan är en vara, och sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.