Mjukplastförpackning

Mjukplastförpackning sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.