Medicinkarta, blister, av plast

Medicinkarta eller så kallat blister av plast sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.