Kork av plast

Kork av plast sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.