Konfektask av plast

Konfektask av plast sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.