Klädhängare (som följt med ett klädköp)

Klädhängare av plast sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.