Kexpaket av plast

Kexpaket av plast sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.