Ketchupflaska av plast

Ketchupflaska av plast sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.