Kapsyl av plast

Kapsyl av plast sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.