Kaffepaket av plast

Kaffepaket av plast sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.