Gladpack

Gladpack sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.