Galge av plast

Trasig galge av plast sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.

Är galgen hel och funktionell lämnas den till Ge & Ta avdelningen på Övreskog.