Flaska av plast (ej pant)

Flaska av plast (ej pant) sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.