Färgburk plast – urskrapad torr

Färgburk plast – urskrapad torr sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.