Etikett av plast (fäst eller hängd på en vara)

Etikett av plast sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.