Engångstallrik av plast

Engångstallrik av plast sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.