Engångstallrik av plast

Engångstallrik av plast som är köpt med innehåll på, sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.

Engångstallrik av plast, som är köpta utan innehåll på, för egen användning, är inte en förpackning, utan är en vara, och sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.