Engångsmugg av plast

Engångsmuggar av plast som är köpt med innehåll i, sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.

Plastmuggar som är köpta tomma för egen användning, är inte en förpackning, utan är en vara, och sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.