Dunk av plast

Dunk av plast sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.