Diskmedelsflaska

Diskmedelsflaska sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.