Deodorant av plast

Deodorant av plast sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.