Cornflakespaket i plast

Cornflakespaket i plast sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.