Cellplast (mindre)

Cellplastförpackning (mindre) sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.