Cellofan

Cellofan sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.