Bubbelplast

Bubbelplast sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.