Brödpåse av plast

Brödpåse av plast sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.