Bärkasse av plast

Bärkasse av plast sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.