Ask av plast

Ask av plast sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.