Wellpapp (stora mängder)

Wellpapp (stora mängder) sorteras som wellpapp och lämnas i container 13 (wellpapp) på Övreskog.