Wellpapp (små mängder)

Wellpapp (små mängder) sorteras som pappersförpackning/wellpapp och lämnas på en återvinningsstation eller i container 13 (wellpapp) på Övreskog.