Vintetra

Vintetra sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.