Vinkartong

Vinkartong sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.