Vällingpaket

Vällingpaket sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.