Tetrapack

Tetrapack sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.