Tändsticksask

Tändsticksask sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.