Tablettask

Tablettask sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.