Smörask (ytterkartong och skyddsfolie)

Smörask (ytterkartong och skyddsfolie) sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.