Smörask (pappdel)

Smörask (pappdel) sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.