Skolåda

Skolåda sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.