Skokartong

Skokartong sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.