Plastad pappersförpackning

Plastad pappersförpackning sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.