Pastapaket

Pastapaket sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.