Påskägg av papper

Påskägg av papper sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.