Påse av papper

Påse av papper sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.