Papplåda

Papplåda sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.