Papperssäck

Papperssäck sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.