Pappcylinder

Pappcylinder sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.