O´boy burk

O´boy burk sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.