Mjölkförpackning

Mjölkförpackning sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.