Mikropopcorn-påse

Mikropopcorn-påse sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.