Medicinkartong

Medicinkartong sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.